Homo Novus 2015

Info

Medijiem

Mediju akreditācija uz Starptautisko jaunā teātra festivālu “Homo Novus” ilgst līdz 15. augustam.

Lūdzam sazināties individuāli, ja jums nepieciešamas liela izmēra fotogrāfijas, izrāžu video ieraksti, vai ja vēlaties intervēt kādu no festivāla māksliniekiem.

Publicitāte un informācija

Gundega Laiviņa
T: 67228477
T: 26516665
gundega@theatre.lv