Homo Novus 2015

Info

Sadarbība

Shared Space: Music, Weather, Politics

“Kopīgā telpa: mūzika, laiks, politika” ir ES programmas “Kultūra” atbalstīts scenogrāfijas un teātra telpas izpētes un jaunrades projekts, kurš sastāv no teorētiskiem pasākumiem, izstāžu un izrāžu sērijas un izglītības programmām. Projekta mērķis ir veidot platformu laikmetīgās scenogrāfijas kā starpdisciplināras un aktīvas mākslas jomas attīstībai, kas rada kvalitatīvi jaunas telpiskas un sociālas attiecības. Viens no projekta galvenajiem pasākumiem Latvijā ir festivāla “Homo Novus” programma “Kopīgā telpa: mūzika, laiks, politika”, kurā skatāmi Drīsa Verhofena, Voldemāra Johansona, Borisa Šarmaca, Gaetana Rusketa, “fieldworks” un “Mammalian Diving Reflex” darbi.

pq.cz/en/sharedspace

Homo Novus 2013
Urban Heat

“Urban Heat” ir ES programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansēts 13 teātra un dejas festivālu projekts, kurš rosina māksliniekus sadarboties ar dažādām pilsētu kopienām, attīstot jaunas līdzdalīgās mākslas prakses un radot jaunus mākslas darbus publiskajā telpā. Projekts sastāv no sešām pilsētu izpētes laboratorijām un mākslinieku rezidencēm 13 festivālos, kuru rezultātā tapušie mākslas darbi reflektēs par aktuāliem politiskiem un sociāliem jautājumiem. Latviju projektā pārstāv teātra un kino māksliniece Krista Burāne, bet “Urban Heat” programmu Rīgā Starptautiskais Jaunā teātra festivāls “Homo Novus” piedāvās 2017. gadā.

theatrefit.org

Homo Novus 2013
[DNA] Departures and Arrivals

13 Eiropas organizāciju sadarbības projekts, kura līderis ir Briseles laikmetīgās dejas skola PARTS un kuru atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”, līdz 2018. gadam rīkos izglītības programmas, viesizrādes un producēs jaunus darbus, kas veicinās jaunu laikmetīgās dejas mākslinieku uznākšanu uz skatuves un nokļūšanu starptautiskā apritē. Latviju projektā pārstāv horeogrāfi Kristīne Brīniņa, Krišjānis Sants un Dmitrijs Gaitjukevičs. Ar “[DNA] Departures and Arrivals” atbalstu šīgada festivālā “Homo Novus” varēsim redzēt divas jaunas laikmetīgās dejas izrādes, kuru autori ir Kristīne Brīniņa, Krišjānis Sants un Ēriks Eriksons.

departuresandarrivals.eu

Homo Novus 2013
Imagine 2020(2.0)

Sadarbības platforma “Imagine 2020” tika izveidota 2010. gadā. Tās uzmanības centrā bija jautājums par klimata pārmaiņām jeb plašāk – par sociāli ekoloģisko krīzi, kas toreiz kļuva par vienu no centrālajām tēmām 11 Eiropas skatuves mākslas organizāciju darbībā. Jaunajā “Imagine 2020(2.0)” sadarbības platformā turpmākos 4 gadus mēs mēģināsim iztēloties nākotni, lai kopā ar māksliniekiem un skatītājiem iedzīvinātu alternatīvus un ilgtspējīgus nākotnes modeļus kultūras kontekstā. Projektu atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”.

imagine2020.eu

Homo Novus 2013